Sprawdź pogodę w swoim mieście

Zorza polarna


Zorza polarna jest jednym z najpiękniejszych zjawisk pogodowych, jakie możemy obserwować na ziemi. Związane są jednak głównie z pogodą, jaka panuje na Słońcu. Podczas rozbłysku słonecznego z naszej najbliższej gwiazdy w kierunku Ziemi emitowana jest duża ilość mocno naładowanych cząstek (protonów i elektronów). Ładunki te wychwytywane są przez ziemską magnetosferę, której bieguny znajdują się na biegunach polarnych. Kierowane tam cząstki ulegają zagęszczeniu, co powoduje, że lokalnie osiągają one bardzo wysoką energię. Energia ta jest na tyle duża, że cząsteczki przekazując ją atomom gazów z atmosfery jonizują je. Zjonizowany gaz emituje światło, które widziane z ziemi nazywamy zorzą. Wbrew nazwie zorze niekoniecznie są widywane tylko w okolicach podbiegunowych. W zależności od siły rozbłysków słonecznych zorze mogą być widoczne nawet w okolicach śródziemnomorskich.