Sprawdź pogodę w swoim mieście

Zjawisko El Nino


Obecnie odnotowuje się bardzo dużą ilość różnorodnych zjawisk pogodowych oraz oceanicznych. Jednym z nich jest tzw. zjawisko El Nino. Polega ono na utrzymaniu się bardzo wysokich temperatur na powierzchniach wody, głównie w strefie równikowej w obrębie Pacyfiku. Przyczyny El Nino są zróżnicowane, jednak najczęstszą jest zahamowanie występowania pasatów, które wieją ze strony wschodniej. Jeśli ich nie ma, wtedy też ponadprzeciętne temperatury w tym regionie mogą się utrzymywać przez bardzo długi czas.
Zahamowanie podnoszenia się chłodnych wód głębinowych
Gwałtowne zjawiska meteorologiczne, takie jak El Nino prowadzą do zahamowania podnoszenia się chłodnych wód głębinowych. Z tego też wynika ocieplanie się wód powierzchniowych na Pacyfiku oraz wzrost wilgotności powietrza właśnie w tym regionie geograficznym. Wpływa to niekorzystnie chociażby na połów ryb na terenach Ameryki Południowej. Słabiej rozwija się tam również ptactwo, dlatego zjawisko niesie za sobą bardzo negatywne skutki dla środowiska naturalnego (lądowego oraz wodnego).
Występowanie ulewnych deszczy lub susz
Zjawisko to ma bardzo duży wpływ praktycznie na całą kulę ziemską, chociaż zależne jest to od badanego regionu. Przykładowo w obrębie Australii pojawiają się w jego wyniku susze, przez które cierpią nie tylko ludzie, ale też zwierzęta. Z kolei nad Ameryką Południową przechodzi fala ulewnych deszczy, co może prowadzić do występowania groźnych dla życia ludzkiego powodzi. Występowanie El Nino ma też wpływ na podniesienie poziomu temperatur na całej Ziemi.