Sprawdź pogodę w swoim mieście

Warto dbać o środowisko


Klimat na naszej planecie cały czas podlega ewolucji. To całkowicie normalny i naturalny proces. W ostatnich stuleciach tempo zmian klimatycznych jednak bardzo przyspieszyło.
Co ma wpływ na zmianę klimatu? Są to między innymi czynniki takie jak: układ kontynentów, aktywność słońca, pokrywa śnieżna i lodowa, aktywność wulkanów, emisja gazów cieplarnianych oraz stężenie aerozoli.
Na większość z tych czynników nie mamy za bardzo wpływu. Człowiek jednak może mieć pod kontrolą gazy cieplarniane. Wydobywając je oraz spalając automatycznie do cyklu węglowego wpuszczamy ogromne zasoby węgla. W naturze są one usuwane na przestrzeni setek milionów lat. Czynnikiem, który ma największy wpływ na zmiany klimatyczne jest emisja dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. Gazy te powstają podczas wydobywania i spalania paliw kopalnych. Historia klimatu pokazuje, że w ciągu kilku milionów lat zmieniał on się wielokrotnie. Najmłodszą epoką geologiczną jest holocen. Cechuje ją względna łagodność i stabilność. W tym okresie zmiana średniej temperatury rocznej sięga 1-2 stopnie Celsjusza.
W dzisiejszych czasach głównym zagrożeniem dla środowiska są zanieczyszczenia powietrza. Wystepują one w postaci substancji stałych, ciekłych i gazowych. Są to wszelkiego rodzaju pyły, tlenki azotu oraz dwutlenek siarki. Ludzie oddychający zanieczyszczonym powietrzem po prostu się trują. Przyczynia się to do powstawania wielu schorzeń układu oddechowego. Zanieczyszczenia mają też nagatywny wpływ na rośliny oraz na stan wody i gleby.