Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia w Białymstoku mają samochody spalinowe?


Wysokie stężenia pyłów, dymów oraz spalin to naprawdę spory problem w polskich miastach. Nasz kraj niestety zajmuje w tych aspektach czołowe miejsca w Europie, choć nie oznacza to, że na przestrzeni lat nie występuje w tym aspekcie poprawa. Jesienią oraz zimą problemy z powietrzem w największych ośrodkach miejskich są jednak widoczne gołym okiem. Jak sytuacja wygląda w Białymstoku? Jak kształtowały się dane na przestrzeni lat i co z nich wynika?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Białymstoku kiedyś a teraz

Zanim przejdziemy do sprawdzania, czy pomiędzy aktualnym poziomem zanieczyszczeń a liczbą zarejestrowanych aut jest jakaś korelacja, warto sprawdzić, jak ogółem kształtowały się statystyki dotyczące zanieczyszczeń w stolicy województwa podlaskiego.
W badaniach z lat 2003-2004 Białystok rzadko kiedy jest wspominany. Największe problemy w tych latach objawiały się nadmiarem CO2, a więc dwutlenku węgla. Z pyłami nie było więc większych kłopotów. Wraz jednak z rozwojem miasta, sytuacja zaczęła się nieco pogarszać.
Kiedy tak naprawdę od roku 2014 zaczęły być podejmowane ogólnopolskie działania mające na celu redukcję zanieczyszczeń w miastach, poziom alarmujących dni w konkretnych miesiącach zaczął spadać. Najgorzej, patrząc na statystyki wykazujące średnie stężenie cząsteczek PM 2.5 w powietrzu, wyglądał styczeń 2017 roku, kiedy to odnotowano aż osiem dni, w których ilość pyłu w powietrzu osiągnęła stan co najmniej zły.
W momencie, gdy w latach 2018-2020 znów mogliśmy obserwować poprawę, styczniu i lutym 2021 odnotowano cztery dni, w których po raz kolejny wskazano zły stan powietrza. Przez całą trwającą aktualnie zimę jednak stacje mierzące poziom zanieczyszczeń nie musiały bić na alarm, co jest dobrą informacją,

Liczba zarejestrowanych samochodów w Białymstoku na przestrzeni lat

Jeżeli chodzi o samochody Białystok ciągle się rozrasta. W 2009 roku na przykład w jednym z największych miast na wschodzie Polski zarejestrowanych było 92 271 samochodów osobowych. Liczba ta zaczęła dość szybko rosnąć i już w 2014 roku można było odnotować 111 480 aut zarejestrowanych na białostockich tablicach.
Największe wrażenie robi jednak skok pomiędzy latami 2009 oraz 2019. Trzy lata temu Główny Urząd Statystyczny wskazał, iż w Białymstoku zarejestrowanych było 141 047 samochodów osobowych. Oznacza to wzrost liczby aut o prawie 53 procent, co jest imponującym wynikiem. Tendencję tę spowolniła nieco pandemia koronawirusa, wobec czego w 2020 roku odnotowano o wiele mniejszy wzrost niż w poprzednich latach i na tamten moment w Białymstoku zarejestrowanych było 145 890 samochodów osobowych.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Białymstoku

W przeciągu ostatnich trzydziestu lat jedynie w gałęzi transportu mogliśmy zaobserwować wzrost produkcji dwutlenku węgla – w przypadku przemysłu, energetyki, czy rolnictwa wskaźniki te spadły. Czy to oznacza więc, że aktualnie to właśnie auta w największym stopniu wpływają na zanieczyszczanie powietrza? Odpowiedź jest przecząca, gdyż pod uwagę bierze się tutaj również samoloty, statki czy samochody ciężarowe, które nie występują w miastach aż tak często.
Jeżeli chodzi o same zanieczyszczenie powietrza, największą rolę odgrywają tutaj gospodarstwa domowe. Zarówno w przypadku PM 2.5, jak i PM 10, za prawie połowę tych cząstek w powietrzu odpowiadają właśnie bloki czy kamienice. Auta zaś stanowią kolejno 9% oraz 13,5%. Samochody jednak mają największy wpływ na generowanie dwutlenku azotu – w tej statystyce brylują właśnie auta, stanowiąc 30,5% całego problemu.
Warto jednak pamiętać, iż zła pogoda oraz duży ruch samochodowy, wiążący się z dużą ilością wydzielanych spalin przez auta w jednym miejscu, jest prostym przepisem na tworzenie się smogu i tego jednak autom nie można odmówić, choć warto podkreślić fakt, iż nie tylko one prowadzą w miastach do takiego stanu rzeczy. Patrząc jednak na ogólny poziom zanieczyszczeń, na próżno jest szukać tutaj większej korelacji z rosnącą liczbą zarejestrowanych samochodów – to inne sektory generują tutaj więcej problemów.