Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Zamościu mają samochody osobowe?


Stan powietrza w Polsce bardzo często woła o pomstę do nieba. Regularnie nasze miasta znajdują się w czołowej 50 Unii Europejskiej i do tego nierzadko ponad połowa tej listy to właśnie miejscowości z Polski. Wynika to z wielu czynników takich jak węgiel będący głównym surowcem w energetyce, jak i zasilającym piece ogrzewające domy i inne budynki. Dużo zanieczyszczeń jest również emitowane przez samochody osobowe. Jak bardzo wpływają one na stan powietrza w Zamościu?

Co to zanieczyszczenia powietrza i co wchodzi w ich skład?

Sam termin jakim jest zanieczyszczenie powietrza może wydawać się nieco niejasny. Owszem przywodzi on na myśl, że powietrze jest nieodpowiednie, lecz nie precyzuje w jaki sposób. Prawda jest taka, że powietrze może być skażone na setki jak nie tysiące różnych sposobów, gdyż w jego składzie niepożądane jest całe multum substancji. Najczęściej definicje o zanieczyszczeniu powietrza mówią jak o sytuacji, w której skład chemiczny zawiera związki, które mają negatywny wpływ na zdrowie nasze, zwierząt czy też na środowisko.
Substancji, które mogą mieć negatywny wpływ na wyżej wymienione rzeczy jest naprawdę wiele, lecz najbardziej powszechne zanieczyszczenia powietrza są powodowane przez dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Ponadto często występuje tlenek węgla, ołów, ozon troposferyczny, benzopireny, węglowodory oraz inne od ołowiu metale ciężkie.

Jak powstają zanieczyszczenia i czym skutkują?

Zanieczyszczenia powietrza nie są wymysłem nowym, gdyż były emitowane atmosfery od milionów lat. Wpierw pochodziły one jednak jedynie ze źródeł naturalnych takich jak wybuchy wulkanów, pożary, procesy biologiczne czy z wietrzenia chemicznego skał. Wszystko zmienił człowiek, który podczas rewolucji przemysłowej zaczął wykorzystywać mnóstwo technologii emitujących sporo ilości zanieczyszczeń. Efekty tego widać szczególnie dziś.
Aktualnie powietrze jest skażane przez elektrownie korzystające z paliw kopalnych, a w szczególności węgla, przez rafinerie, huty, przemysł chemiczny, cementownie, wydobycie, transport oraz składowanie surowców i oczywiście przez transport, w którym największy wpływ mają auta osobowe z racji na ich ogromną ilość w stosunku do pozostałych środków transportu.
Wśród skutków zanieczyszczeń powietrza można wymienić cztery główne. Dwa z nich ma działanie obszarowe i lokalne, a pozostałe dwa oddziałują na całą kulę ziemską. Lokalnie występuje na przykład smog, czyli połączenie mgły z toksycznymi zanieczyszczeniami takimi jak gazy czy pyły. Drugi z nich to powstający w wyniku dużego stężenia tlenków siarki i tlenków azotu kwaśny deszcz. Prowadzi on do zakwaszenia zbiorników wodnych, zwiększa śmiertelność noworodków, a ponadto niszczy przyrodę i architekturę.
Skutki globalne to pogłębienie się efektu cieplarnianego oraz powiększanie dziury ozonowej. Oba te zjawiska są bardzo niebezpieczne, gdyż jeśli nie zostaną zatrzymane mogą sprawić, że dalsze życie na ziemi będzie po prostu niemożliwe. Dlatego ważne jest ograniczenie emisji szkodliwych związków do atmosfery.

Jak samochody wpływają na poziom zanieczyszczenia powietrza w Zamościu?

Zamość nie należy do ścisłej czołówki zanieczyszczonych miast, lecz udało mu się zająć pozycję w rankingu 113 miast, które przekroczyły odpowiedni poziom stężenia pyłów PM2.5 w powietrzu. Aktualnie sytuacja nieco się poprawiła i w tym roku ani razu nie udało się przekroczyć wskaźnika określanego kolorem czerwonym. Jest to o tyle ciekawe, że w tym czasie znacznie zwiększyła się liczba samochodów zarówno w całej Polsce, jak i samym Zamościu. Dla przykładu jeśli chodzi o zarejestrowane samochody Zamość może pochwalić się liczbą rzędu prawie 34 tysięcy samochodów osobowych. Jeszcze 10 lat temu liczba aut była niższa o prawie 10 tysięcy, a to jak na rozmiary miasta jest naprawdę imponującym wzrostem. Pomimo tego, że aut jest więcej i to naprawdę dużo, to jak wcześniej wspominaliśmy powietrze w Wałbrzychu jest lepsze niż miało to miejsce 10 lat temu, co jest tak w zasadzie normalne dla większości polskich miast.