Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Wałbrzychu mają samochody osobowe?


Skażone powietrze jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia oraz środowisko, przez to coraz więcej polityków i ekologów walczy o wdrażanie coraz bardziej drastycznych rozwiązań w celu ograniczenia ilości emitowanych przez nas zanieczyszczeń. Jeden z obszarów, który jest objęty szczególnym zainteresowaniem to motoryzacja, gdyż regularnie wprowadza się normy emisji spalin i rewiduje dotychczasowe metody testowania, by nowe auta były jak najczystsze. Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie powietrza w Wałbrzychu?

Dlaczego zanieczyszczenia są niebezpieczne i co za nie uznajemy?

Zanieczyszczenia powietrza to dość szerokie zagadnienie, które zostało jednak nieco sprecyzowane przez na przykład Międzynarodową Organizację Pracy. Mówi ona, że są to wszelkie skażenia powietrze, które mogą być szkodliwe dla zdrowia bądź niebezpieczne z innych przyczyn. Jakie więc substancje podchodzą pod tę definicję? Najczęściej jest to dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, pyły oraz tlenki azotu. Do tego warto dodać również tlenek węgla, benzopireny, ołów czy też ozon.
Zanieczyszczenia powietrza są niebezpieczne, gdyż ich występowanie ma bardzo negatywne skutki. Są to na przykład kwaśne deszcze, które powstają przez duże stężenie dwutlenku siarki oraz tlenków azotu. Skutkują one zakwaszeniem gleby i akwenów wodnych, większą śmiertelnością noworodków, osłabieniem płuc czy nawet niszczeniem zabytków i architektury w miastach. Skutkiem zanieczyszczeń jest również smog, który bardzo często można spotkać w polskich miastach w okresie zimowym.
Najbardziej niebezpieczne skutki dotyczą jednak nie zaledwie poszczególnych obszarów, a całej planety. Mowa tu o dziurze ozonowej, która powstaje w wyniku rozbicia ozonu, który tworzy warstwę ochronną przez promieniowaniem ultrafioletowym. W wyniku zanieczyszczeń pogłębia się również efekt cieplarniany. Jest to zjawisko, które naturalnie podwyższa temperaturę na ziemi, dzięki czemu może występować na niej życie, lecz pogłębienie tego efektu prowadzi do zwiększenia średniej temperatury do poziomu, który powoduje podnoszenie się poziomu wód, czy też występowanie anomalii pogodowych.

Skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza?

Skażone powietrze pochodzi ze źródeł, które można podzielić na dwa rodzaje. Małą część zanieczyszczeń stanowią te pochodzące z naturalnych źródeł. Mowa tu na przykład o pożarach lasów bądź stepów, wyładowaniach atmosferycznych, czy oczywiście erupcjach wulkanów. Znaczna większość emisji to jednak efekt działań człowieka.
Środowisko zanieczyszcza przede wszystkim przemysł, a dokładniej przemysł energetyczny, rafineryjny, wydobywczy, chemiczny czy też metalurgiczny. Spory wpływ mają również cementownie, a także tak zwana niska emisja, która pochodzi ze starych pieców węglowych ogrzewających budynki. Za kilka do kilkunastu procent emisji w zależności od związku odpowiada również motoryzacja.

Co w największym stopniu zanieczyszcza miasta?

Zanieczyszczenie każdego miasta to sprawa dość odrębna bo wszystko zależy od sposobu zabudowy, czy też zakładów przemysłowych. Lecz w przeciętnym mieście, które nie posiada rozwiniętych ośrodków przemysłowych powietrze najbardziej zanieczyszcza tak zwana niska emisja. W Polsce daleko nam do efektywnych sposobów ogrzewania mieszkań, które nie wymagają dużych ilości węgla i nie generują toksycznego dymu w tak dużej ilości. Dodatkowo spory wpływ mają samochody, które nie tylko emitują zanieczyszczenia, ale też wznoszą w powietrze te, które osiadły na asfalcie.

Jak samochody zanieczyszczają Wałbrzych?

Wałbrzych to miasto, które w przeszłości było silnie uprzemysłowione, lecz dziś sytuacja wygląda nieco inaczej. Aktualnie Wałbrzych jest czystszy niż w przeszłości mimo zwiększenia liczby aut. Aktualnie gdy interesują nas zarejestrowane tam samochody Wałbrzych reprezentowany jest przez prawie 40 tysięcy aut i każdego roku przybywają kolejne 2/3 tysiące samochodów. Pomimo wzrostu zanieczyszczeń jest jednak mniej. Nie można jednak ukrywać, że samochody wpływają w pewien sposób na skażenie powietrza z racji na to, że w Polsce bardzo dużo aut to stare diesle, które emitują dużo zanieczyszczeń.