Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie mają samochody osobowe?


Zanieczyszczenia powietrza to bardzo gorący i niezwykle często poruszany temat. Mają one bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, jak i stan środowiska, które jest najcenniejszym zasobem posiadanym przez ludzi. Bardzo często wysiłki mające na celu poprawić stan powietrza koncentrują się przede wszystkim na samochodach osobowych. Jak duży mają one faktycznie wpływ i jak bardzo zmieniają poziom zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie?

Dlaczego zanieczyszczenia powietrza są niebezpieczne?

Zanieczyszczenia powietrza to zjawisko, które staramy się ograniczać od wielu lat. Wynika to z faktu, jak duży wpływ mogą one wywrzeć na stan zdrowia ludzi oraz na to jak szybko degradowane jest środowisko naturalne. Wszelkie skażenia powietrza są niebezpieczne z kilku powodów. Pierwszy z nich to ogromna mobilność i obszar, który potrafią zajmować, przez co potrafią one być niebezpieczne dla naprawdę dużej ilości osób. Zanieczyszczenia przemieszczają się bardzo szybko i mogą wpłynąć na zdrowie nie tylko mieszkańców, gdzie powstają, ale też na osoby przebywające dziesiątki, a czasem nawet i setki kilometrów dalej.
Powodem, przez który zanieczyszczenia staramy się ograniczać jest to, co one powodują. Najczęściej w naszym kraju słyszy się o smogu, który atakuje najczęściej spore lub mocno uprzemysłowione miasta. Smog to tak właściwie chmura gazów i pyłów, która atakuje w głównej mierze nasz układ oddechowy i sprawia, że przebywanie poza domem może być niebezpieczne bez specjalnej maski filtrującej. Zanieczyszczenia powodują również powiększanie się dziury ozonowej, co zwiększa nasze wystawienie na promienie ultrafioletowe, a także pogłębia efekt cieplarniany, w wyniku czego podnosi się poziom wód.
Za zanieczyszczenia powietrza uznaje się takie związki jak dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenek węgla, tlenki azotu, benzopireny, ołów, ozon, a także pyły węglowe czy też zawieszone, takie jak PM2.5 oraz PM10. Te substancje powodują pogorszenie się stanu zdrowia nas, ale też i przyczyniają się do wymienionych wcześniej zjawisk bądź pojawienia się bardzo niebezpiecznych dla środowiska kwaśnych deszczy.

Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie miast?

Zanieczyszczenia powietrza w miastach powstają w wyniku działania kilku czynników. Największa część to tak zwana niska emisja. Powstaje ona przez piece węglowe, które ogrzewają domy i inne budynki i bardzo często są to konstrukcje przestarzałe, a przez to bardzo nieefektywne i produkujące całe mnóstwo zanieczyszczeń. Za skażenie powietrza w miastach odpowiadają również zakłady przemysłowe z dziedziny energetyki, rafinerii, chemii czy też metalurgii. Nie ma co ukrywać, ale swoje robi również transport morski czy lotniczy, a oba te rodzaje są obecne w Szczecinie.
Bardzo duży wpływ przede wszystkim na powstawanie smogu mają jednak samochody osobowe. O ile patrząc przez pryzmat emisji odpowiadają one za zazwyczaj od kilku do kilkunastu procent, tak ich działanie jest szkodliwe w inny sposób. Wiele zanieczyszczeń osiada bowiem na ulicach, a gdy te są pokonywane przez samochody wszelkie pyły znajdujące się na powierzchni asfaltu są wznoszone w powietrze, co jest jednym z powodów powstawania smogu. Bardzo groźne są też sytuacje, w których samochodów jest bardzo dużo i powstają korki, gdyż wtedy emitowane jest bardzo dużo szkodliwych związków na małej przestrzeni.

Jak samochody osobowe wpływają na zanieczyszczenie powietrza w Szczecinie?

Sytuacja związana ze skażeniem powietrza w Szczecinie jest bardzo podobna do reszty kraju. Sytuacja jest niezbyt korzystna w okresie zimowym, lecz mimo wszystko widać sporą poprawę względem sytuacji sprzed dekady. Wcześniej w Szczecinie sytuacje, w których przekroczenia dozwolonego poziomu na przykład pyłów PM2.5 zdarzały się często i były dość znaczące. Aktualnie coraz częściej ich stężenie jest na bezpiecznym poziomie, a przekroczenia nie są już tak drastyczne jak wcześniej. To wszystko stało się pomimo mniejszej liczby aut, gdyż jeśli chodzi o zarejestrowane samochody Szczecin może pochwalić się wzrostem rzędu aż 72 tysięcy sztuk w ciągu dekady do poziomu 236 tysięcy aut pod koniec 2020 roku