Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Suwałkach mają samochody osobowe?


Wschód Polski bardzo często wydaje się niezwykle czystym i zielonym miejscem z racji na bardzo niewielką gęstość zabudowy. W rzeczywistości jest jednak nieco inaczej, gdyż nawet tam powietrze potrafi być zanieczyszczone. Wynika to często z obecności zakładów przemysłowych, czy umiejscowienia miasta na bardzo licznie uczęszczanym szlaku tranzytowym. W takiej pozycji znajdują się Suwałki, które są miejscem przez które przejeżdża pojazdów podróżujących z krajów bałtyckich na zachód i południe.

Jakie są główne powody zanieczyszczenia powietrza?

Skażenie powietrza pochodzi z bardzo wielu źródeł. Dzielimy je zazwyczaj na dwa sposoby. Pierwszy z nich dotyczy tego jakie jest pochodzenie samego źródła zanieczyszczeń. Tu rozdzielamy te naturalne od tych powstałych w wyniku działalności człowieka. Za źródła naturalne uznaje się przede wszystkim pożary lasów bądź stepów, a także erupcje wulkanów. Do tego zanieczyszczenia są emitowane przez takie źródła jak wyładowania atmosferyczne, procesy biologiczne czy nawet wietrzenie chemiczne skład.
Lista źródeł skażenia powietrza, które powstały w wyniku działań człowieka jest znacznie dłuższa. Najbardziej problematyczna jest energetyka, która w wielu państwach oparta jest na paliwach kopalnych takich jak węgiel kamienny oraz brunatny, czy też ropa naftowa. Dużo zanieczyszczeń emitują również zakłady przemysłowe takie jak huty, rafinerie. Nie można także zapominać o wpływie wywieranym przez motoryzację, przemysł chemiczny oraz wydobycie transport i składowanie surowców.

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Powietrze zanieczyszczone jest przede wszystkim przez gazy oraz pyły. Najczęściej spotykane związki to dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły zawieszone czy też węglowe, ołów, ozon troposferyczny, tlenek węgla oraz benzopireny. Spotykane są też inne metale ciężkie oraz różne związki w postaci węglowodorów.
Największy problem zanieczyszczeń to ich skutki, które odbijają się bardzo negatywnie na zdrowiu ludzi zamieszkujących obszar skażony, ale i działają na całą Ziemię. Obszarowe skutki to na przykład smog, czyli sytuacja w której mgła miesza się z toksycznymi substancjami takimi jak gazy i pyły tworząc pewnego rodzaju toksyczną chmurę unoszącą się na bardzo niskiej wysokości. Dodatkowo bardzo niebezpieczne są powodowane przez tlenki siarki i tlenki azotu kwaśne deszcze.
Skutki globalne skażonego powietrza są dużo gorsze. Jest to bowiem powiększanie się dziury ozonowej, co zwiększa nasze wystawienie na bardzo szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Dziura ozonowa powstaje w wyniku dostania się freonów do atmosfery, które rozbijają cząsteczki ozonu. Emisja gazów cieplarnianych zwiększa z kolei efekt cieplarniany, co odbija się poprzez podniesienie się średniej temperatury panującej na ziemi. To wpływa na topnienie lodowców i podnoszenie się poziomu wody, a także występowanie niebezpiecznych anomalii pogodowych.

Co zanieczyszcza miasta?

W większości wypadków powietrze w miastach jest zanieczyszczone przez dwa czynniki. Pierwszy to tak zwana niska emisja, która jest szczególnie obecna zimą podczas okresu grzewczego. Pochodzi ona z pieców ogrzewających domy i inne budynki, w których pali się węglem lub co gorsza śmieciami, a jak wiadomo palenie na przykład plastiku skutkuje powstaniem bardzo toksycznego dymu. Drugi to oczywiście transport, gdyż samochody emitują zanieczyszczenia ze swoich rur wydechowych, a także wzbijają w powietrze pyły i inne skażenia, które osiadły na asfalcie.

Jak auta osobowe wpływają na zanieczyszczenie w Suwałkach?

Suwałki to bardzo ważny punkt tranzytowy, gdyż przez to miasto lub jego okolice przejeżdża praktycznie każdy samochód, który podróżuje z lub do krajów bałtyckich. Z tego powodu mimo względnie niewielkiej ilości aut, gdyż jeśli chodzi o zarejestrowane samochody Suwałki mogą się pochwalić wynikiem rzędu 36 tysięcy zanieczyszczenia potrafią być spore. Nie są one jednak tak duże jak na przykład w Białymstoku, który jest stolicą województwa podlaskiego do którego należą Suwałki.