Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Skierniewicach mają samochody spalinowe?


Polskie miasta w mniejszym bądź większym stopniu od lat zmagają się z zanieczyszczeniem powietrza. Jest to pokłosie zaniedbań jeszcze po czasach komunistycznych, kiedy podczas transformacji ustrojowej oraz po niej nie zadbano o pójście do przodu w kontekście czystości tego, czym na co dzień wszyscy oddychamy. Skutkiem zaniechań są bardzo niskie miejsca polskich miast i samej Polski w rankingach czystości powietrza w Europie, a w pojedyncze zimowe dni niektóre polskie miejscowości są w stanie nawet trafić do ścisłej czołówki najmocniej zanieczyszczonych regionów na całym świecie. Nic dziwnego, że szuka się wielu różnych metod na ograniczenie zanieczyszczenia w miastach, a jednym z nich jest pomysł ograniczenia w nich obecności samochodów spalinowych. Jak wygląda kwestia zanieczyszczenia powietrza w Skierniewicach i czy samochody mają na to jakiś wpływ?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Skierniewicach kiedyś a teraz

W województwie łódzkim niestety od bardzo długiego czasu występowały spore problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Wszystko to ma swoje pokłosie jeszcze w XIX i XX wieku, kiedy to Łódź była jednym z największych centrów przemysłowych w tej części Europy. Nie bez powodu do tego miasta przylgnęło określenie „polski Manchester”. Jak można było się spodziewać, na rozwoju Łodzi korzystały okoliczne miasta, które również się rozwijały i niestety także tworzyły się w nich problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Omawiane dzisiaj Skierniewice bynajmniej nie są w tej materii wyjątkiem.
W badaniach dotyczących obecności pyłów zawieszonych PM10, które przeprowadzone zostały w latach 2003-2004, Skierniewice trafiły do niechlubnej klasy C razem z takimi miastami, jak wspomniana już dziś Łódź, Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk czy Wrocław. Klasa C w tym badaniu oznaczała zły stan powietrza, który może stanowić zagrożenie dla osób mieszkających na danym terenie, a osoby stojące u władz powinny jak najszybciej podjąć kroki w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego ze złym stanem powietrza.
Jak zaś sytuacja związana z jakością powietrza wygląda w Skierniewicach aktualnie? Okazuje się, że jest lepiej niż jeszcze kilkanaście lat temu. Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie problemy zostały już w tej kwestii zażegnane, lecz obecne dane wskazują, iż dni, kiedy stan powietrza jest określany jako poniżej normy lub zły jest o wiele mniej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. To naprawdę spory krok naprzód.

Liczba zarejestrowanych samochodów w Skierniewicach na przestrzeni lat

Jak można się spodziewać po mieście, które posiada mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, jeżeli chodzi o samochody Skierniewice nie posiadają zbyt wielu zarejestrowanych pojazdów tego typu. Jeżeli spojrzeć jednak na współczynnik pomiędzy samochodami a liczbą ludności, otrzymamy wynik bliski średniej krajowej, co jest wynikiem – jak można się domyśleć – średnim.
W 2002 roku w Skierniewicach odnotowano 14 385 samochodów osobowych. Siedem lat później zaś aut, które poruszają się na tablicach rejestracyjnych ze Skierniewic Główny Urząd Statystyczny naliczył się 19 654. Tendencja wzrostowa się utrzymywała, lecz nie należała i nie należy ona nadal do najstabilniejszych. Liczba samochodów osobowych nie rośnie również nad wyraz szybko, co pokazuje liczba zarejestrowanych egzemplarzy w 2020 roku, która wynosi 28 099 aut osobowych.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Skierniewicach

Posiadając już pewne informacje dotyczące stanu zanieczyszczeń powietrza w Skierniewicach kiedyś i dziś, a także twarde dane obrazujące wzrost liczby samochodów w tym mieście na przestrzeni lat, możemy wyciągnąć pewne wnioski. Wygląda na to, że liczba zarejestrowanych w tej miejscowości samochodów osobowych nie posiada większego związku z jakością powietrza. Mimo rosnącej liczby zarejestrowanych egzemplarzy, z roku na rok ilość zanieczyszczeń spada. Dodatkowo według badań, w kontekście pyłów PM2.5 oraz PM10 samochody osobowe są odpowiedzialne za 9-13% emisji. Za połowę wszystkich pyłów zawieszonych, jakie trafiają do powietrza, odpowiadają zaś gospodarstwa domowe.