Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Sieradzu mają samochody osobowe?


Stan powietrza w polskich miastach to temat, który powoduje zdenerwowanie u wielu mieszkańców naszego kraju. Jest to absolutnie zrozumiałe, gdyż bardzo często jest on dość niekorzystny, a polskie miasta to jedne z najbardziej zanieczyszczonych w Unii Europejskiej, a zdarzają się dni, w których wchodzą one do niechlubnej czołówki światowej, gdzie „rywalizują” z miastami w Bangladeszu czy Indiach lub Chinach, gdzie zazwyczaj powietrze jest kilkukrotnie gorsze. Jak wygląda stan powietrza w Sieradzu i jak duży wpływ mają na niego samochody osobowe?

Czym są zanieczyszczenia powietrza i skąd pochodzą?

Gdy mówimy o skażonym powietrzu wiele osób nie ma pojęcia jakie związki to powietrze zanieczyszczają, gdyż skróty je oznaczające potrafią być dość niejasne, szczególnie dla osób, które nie znają skrótów odpowiadających danym pierwiastkom. Za zanieczyszczenia powietrza uznaje się substancje, które mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt, czy też stan środowiska. Są to najczęściej gazy, lecz do zanieczyszczeń zaliczamy również szkodliwe pyły.
Najbardziej podstawowe zanieczyszczenia to dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. Do tego należy również dodać pyły, a w szczególności PM2.5 oraz PM10, które są dla nas bardzo groźne, gdyż przez swoje niewielkie rozmiary mogą ze szczególną łatwością przeniknąć do płuc. Do tego należy dodać tlenek węgla, ozon troposferyczny, benzopireny czy też metale ciężkie takie jak ołów, pallad, rod bądź platyna.
Większość zanieczyszczeń powietrza pochodzi od człowieka, a dokładniej powstaje w wyniku jego działalności. Mowa tu przede wszystkim o energetyce, która w wielu państwach oparta jest na węglu kamiennym oraz brunatnym, co skutkuje powstawaniu wielu zanieczyszczeń. Dodatkowo za skażenie odpowiada przemysł rafineryjny, huty reprezentujące przemysł metalurgiczny, wydobycie, transport i składowanie surowców oraz przemysł chemiczny. Bardzo mała część zanieczyszczeń pochodzi również ze źródeł naturalnych do których zaliczamy na przykład wybuchy wulkanów, wietrzenie chemiczne skał, procesy biologiczne, pył kosmiczny, pożary lasów lub stepów, a nawet i wyładowania atmosferyczne.

Dlaczego zanieczyszczenie powietrza jest niebezpieczne?

Jak sama definicja mówi powietrze zanieczyszczone to takie, które w swoim składzie zawiera substancje niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mowa tu więc o na przykład pyłach, które osłabiają układ oddechowy. Wiele substancji jest rakotwórczych, a inne z nich powodują powstawanie smogu bądź kwaśnych deszczy. Najbardziej niebezpieczne jest pogłębianie efektu cieplarnianego, gdyż może to skutkować zalaniem wodą całej planety, przez stopnienie lodowców oraz powiększanie się dziury ozonowej, co sprawia, że jesteśmy niej chronieni przed promieniowaniem ultrafioletowym.

Co jest głównym powodem zanieczyszczenia miast?

Skażenie powietrza w miastach powstaje z kilku głównych powodów. Największy z nich w skali roku to zazwyczaj transport. Samochody osobowe emitują bowiem wiele szkodliwych związków, które poprzez rurę wydechową trafiają do środowiska. Mowa tu o przede wszystkim dwutlenku węgla, tlenkach azotu oraz pyłach PM2.5 oraz PM10. Problem ten jeszcze się zwiększa w okresie zimowym, gdyż podczas obniżonych temperatur silniki korzystają z bogatszych mieszanek paliw w celu rozgrzania i generują więcej spalin.
Za zanieczyszczenie odpowiada również niska emisja, którą najczęściej spotkamy w okresie grzewczym, gdy w piecach pali praktycznie każdy i często zdarza się, że do pieców trafiają również śmieci, przez co dym wylatujący z kominów nad budynkami jest niezwykle toksyczny.

Jak auta osobowe wpływają na zanieczyszczenia w Sieradzu?

W Sieradzu nie ma większych problemów ze stanem powietrza, gdyż jest to niewielkie miasto będące stolicą powiatu sieradzkiego. Gdy interesują nas wszystkie zarejestrowane tam samochody Sieradz wraz z całym powiatem jest domem dla 85 tysięcy samochodów osobowych, których większość znajduje się poza stolicą tego powiatu. Mimo dość sporej ilości aut jak na wielkość powiatu nie sprawiają one, że jest on silnie zanieczyszczony.