Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Siedlcach mają samochody osobowe?


Stan powietrza na terenie Europy to bardzo ważny temat, który jest niesamowicie często poruszany przez polityków i ekologów pochodzących w szczególności zachodu. Odpowiednia ilość uwagi zwrócona na ten problem pozwoliła zredukować poziom zanieczyszczenia powietrza na zachodzie Europy, lecz Polska wciąż zmaga się ze złym stanem powietrza w miastach, szczególnie w okresie zimowym. Jak wygląda sytuacja w Siedlcach i jak wpływają na to samochody osobowe?

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza i co wchodzi w ich skład?

Wszelkie skażenia powietrza pochodzą z wielu źródeł, które dzielimy na dwa rodzaje. Pierwszy z nich to źródła naturalne, które odpowiadają aktualnie za niewielką część zanieczyszczeń. W naturze skażenia powietrza powstają na przykład w momencie erupcji wulkanu, bądź pożarów lasów oraz stepów, a także przez procesy biologiczne, czy nawet wyładowania atmosferyczne.
Znaczna większość zanieczyszczeń, które znajdują się w powietrzu to jednak te pochodzące od człowieka. Wszystko wynika z powszechności procesów spalania w używanej przez nas technologii. Spore ilości zanieczyszczeń emituje przede wszystkim przemysł energetyczny, ale też rafineryjny, chemiczny, metalurgiczny, czy zajmujący się wydobyciem oraz transportem surowców. Oczywiście swój wkład w zanieczyszczenia ma również motoryzacja.
Za zanieczyszczenia powietrza powszechnie uznaje się substancje, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie lub stan środowiska. Najczęściej spotykane skażenia to dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon, tlenek węgla, ołów, benzopireny, pyły węglowe oraz pyły zawieszone, a w szczególności pyły PM2.5 oraz PM10, których emisja jest ograniczana w nowych samochodach.
W wyniku zanieczyszczeń pogłębiany jest efekt cieplarniany, czyli podwyższa się temperatura ziemi przez coraz wyższe stężenie gazów w atmosferze. Dodatkowo dochodzi do powiększenia dziury ozonowej na co mają wpływ freony. Jest to o tyle niebezpieczne, że warstwa ozonu chroni nas przed promieniowaniem UV. Dodatkowo w miastach może pojawiać się groźny dla układu oddechowego smog, a w skażonych terenach często pojawiają się kwaśne deszcze, które prowadzą do zakwaszenia akwenów wodnych, zwiększenia śmiertelności u noworodków, czy też degradacji środowiska i niszczenia zabytkowych budynków.

Skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza w miastach i jak duży wkład w nie mają samochody?

To skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza w mieście zależy od wielu czynników. Pierwszy z nich to charakterystyka samego miasta. Najbardziej narażone są miejscowości, które charakteryzują się gęstą zabudową, wysokim zagęszczeniem ludności, a także dużym uprzemysłowieniem. Ważny czynnik to też to jak ogrzewane są budynki. W sytuacji, w której większość z budynków korzysta z przestarzałych i nieefektywnych pieców węglowych sytuacja jest znacznie gorsza. Ważna jest też przepustowość dróg. Gdy samochodów w mieście jest dużo i tworzą one korki, to do powietrza dostaje się znacznie więcej spalin z racji na ogromne zagęszczenie emitujących zanieczyszczenia pojazdów. Istotne jest również to jak przez miasto może podróżować powietrze. Gdy jest ono blokowane, to zanieczyszczenia zostają w takim miejscu na dłużej.

Jak samochody wpływają na stan powietrza w Siedlcach?

Siedlce są względnie niewielkim miastem na prawach powiatu leżącym w województwie mazowieckim. Stan powietrza w Siedlcach jest jednak ciekawym zagadnieniem, gdyż w przeszłości bywał bardzo niekorzystny zimą. Dochodziło wtedy do znacznych przekroczeń dopuszczalnego stężenia pyłów PM2.5, które przyczyniają się do powstawania smogu i atakują układ oddechowy. Przez lata sytuacja stała się jednak znacznie lepsza, co z kolei nie koreluje jakkolwiek z liczbą aut w mieście. Gdy interesują nas zarejestrowane osobowe samochody Siedlce są reprezentowane poprzez 45 tysięcy pojazdów. Jeszcze 5 lat wcześniej, gdy sytuacja związana ze stanem powietrza była znacznie gorsza tych samochodów było aż o 10 tysięcy mniej, więc jak widać zwiększenie się liczby aut nie wpłynęło negatywnie na poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście.