Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Rybniku mają samochody osobowe?


Stan powietrza w szczególności na śląsku, który jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych w całej Polsce to niesamowicie często poruszany temat. Jest to jak oczywiście zrozumiałe, gdyż zły stan powietrza wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie oraz przyczynia się do degradacji środowiska, które powinno być dla nas najcenniejszym zasobem. Jak więc wygląda sytuacja związana z zanieczyszczeniem powietrza w Rybniku i jak przyczyniają się do niej samochody?

Czym są zanieczyszczenia powietrza i jak nam zagrażają?

Aby dowiedzieć się czym są dokładnie zanieczyszczenia powietrza można po prostu sięgnąć po definicję opracowaną przez Międzynarodowa Organizację Pracy. Mówi ona o tym, że zanieczyszczenia powietrza to „skażenie powietrza przez substancje, które są szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn”. Do tych substancji zaliczamy przede wszystkim takie związki jak dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, czy też tlenki azotu. Oprócz tego znajdziemy również pyły. Te cztery związki są najczęściej spotykanymi zanieczyszczeniami powietrza. Bardzo często w powietrzu znajduje się również ozon, ołów, benzopireny, czy też tlenek węgla.
Zagrożenie tworzone przez zanieczyszczenia powietrza to takie zjawiska jak na przykład kwaśne deszcze. Powstają one przez nadmiar tlenków siarki oraz tlenków azotu w atmosferze i gdy spadają powodują degradację gleby, niszczą zabytki, zakwaszają akweny wodne, a nawet osłabiają płuca i zwiększają śmiertelność noworodków. Duże stężenie pyłów i gazów jest z kolei powodem do powstawania smogu, który osłabia naszą odporność i atakuje układ oddechowy.
Istotnym problemem jest również dziura ozonowa. Powstaje ona w ochronnej warstwie ozonu, której celem jest zmniejszenie oddziaływania promieniowania UV. W wyniku dostawania się freonów do atmosfery ozon jest niszczony i wyzwala się z niego tlen oraz tlenek chloru. Kolejnym skutkiem zanieczyszczeń powietrza jest pogłębianie się efektu cieplarnianego. Wpływa on na średnią temperaturę na ziemi i o ile jego naturalne występowanie zwiększa temperaturę o około 15 stopni i pozwala na istnienie życia na znacznej większości planety tak jego powiększenie prowadzi do podnoszenia się poziomu wód, czy nawet degradacji niektórych środowisk.

Co zanieczyszcza większość miast na śląsku?

Województwo śląskie bardzo często znajduje się w czołówce pod względem najbardziej zanieczyszczonych rejonów w całej Polsce. Powodów tej sytuacji jest naprawdę wiele. Pierwszy to spora gęstość zaludnienia, gdyż znajduje się tam duża konurbacja śląska w pobliżu której znajdziemy takie miasta jak właśnie Rybnik tworzący nieco rzadziej zaludnioną aglomerację wraz z Żorami, Wodzisławiem Śląskim, Jastrzębiem-Zdrój oraz pomniejszymi miejscowościami.
Duża gęstość zaludnienia i zabudowy sprawia, że powietrze podróżuje znacznie wolniej, przez co wszelkie zanieczyszczenia pozostają w tym samym miejscu na dłużej. Dodatkowo nie można zapominać o tym, że na terenie tego województwa znajduje się całe mnóstwo zakładów przemysłowych z różnych dziedzin w tym tych, które mają dość negatywny wpływ na środowisko.
Nieco niekorzystnie na stan powietrza w województwie śląskim wpływają również samochody. Z racji na to, że wiele osób pracuje w innym mieście niż mieszka każdego dnia auta pokonują tam spore ilości kilometrów, przez co do powietrza trafia sporo zanieczyszczeń, a te znajdujące się na asfalcie są dodatkowo przez przejeżdżające auta podnoszone.

Jak samochody wpłynęły na zanieczyszczenie powietrza w Rybniku?

Rybnik w przeszłości należał do bardzo zanieczyszczonych miast, a w szczególności w okresie zimowym. W ostatnich latach sytuacja się jednak dosyć poprawiła. Owszem wciąż pojawiają się dni, w których stan powietrza przekracza dopuszczalne normy, lecz nie są to już tak drastyczne naruszenia. Ponadto nie koreluje to z liczbą aut zarejestrowanych w Rybniku. Jeśli chodzi o koniec roku 2020 i zarejestrowane tam samochody Rybnik legitymuje się liczbą wynoszącą ponad 84 tysiące aut. Jeszcze kilka lat temu, gdy stan powietrza był znacznie gorszy ilość ta wynosiła 75 tysięcy, więc większa liczba samochodów osobowych nie przyczyniła się do większego zanieczyszczenia powietrza.