Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Przemyślu mają samochody spalinowe?


Polskie miasta w mniejszym lub większym stopniu zmagają się z zanieczyszczeniem powietrza, a krajowe i międzynarodowe dane są dla nas niestety w tej kwestii bezlitosne – Polska posiada jedną z najgorszych pozycji pod kątem czystości powietrza w całej Europie. Choć samorządy wprowadzają wiele programów, dotacji i zasad, które mają zmienić ten stan rzeczy, jest to niestety długotrwały proces – nie tylko pod względem odbudowy stabilnego ekosystemu, ale także w kwestii mentalności mieszkańców i zmiany ich nawyków, co jest być może tym najtrudniejszym zadaniem. Wielu ekologów zapewnia, iż sporym oddechem dla przeciążonych i zanieczyszczonych miast byłoby ograniczenie samochodów spalinowych. Czy jest to jednak dobre wyjście? Czy można dla przykładu znaleźć jakąś korelację pomiędzy stanem powietrza w Przemyślu a liczbą zarejestrowanych tam samochodów?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Przemyślu kiedyś a teraz

Ogółem rzecz ujmując, województwo podkarpackie nie posiada zbyt wielu problemów z zanieczyszczeniem powietrza. Przede wszystkim wiele terenów jest tutaj pod ścisłą ochroną, a także są to rejony górskie, gdzie o wiele trudniej jest o brudne powietrze. Nie oznacza to jednak, że żadne miasta nie mają z tym problemów. Paradoksalnie to nie Rzeszów musiał jeszcze kilkanaście lat temu w największym stopniu mierzyć się ze słabą jakością powietrza. W tej materii na Podkarpaciu stolicę województwa przeganiał... Przemyśl.
W badaniach dotyczących pyłów zawieszonych PM10, które zostały przeprowadzone w latach 2003-2004, Przemyśl jako jedyne miasto w województwie podkarpackim znalazł się w klasie C, ostatniej z trzech klas stworzonych na poczet tego badania. Tym samym miasto to znalazło się obok takich miejscowości, jak Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice, Gdańsk czy Bydgoszcz. Klasa C oznaczała ni mniej, ni więcej niż fakt, iż w tym konkretnym regionie jakość powietrza jest naprawdę zła i osoby decyzyjne powinny natychmiast przystąpić do działań mających na cale zminimalizowanie problemu, który może być w dłuższej perspektywie ogromnym problemem dla mieszkańców.
Jak zaś sytuacja prezentuje się obecnie? Choć oczywiście można zauważyć pewną poprawę co do stanu powietrza sprzed kilkunastu lat, normy nadal są często naruszane. Nie jest to niestety najlepsza wiadomość, choć daje nadzieję fakt, iż z roku na rok sytuacja ma się coraz lepiej. Być może za kilka lat Przemyśl nareszcie uwolni się od problemu zanieczyszczenia powietrza i smogu.

Liczba zarejestrowanych samochodów w Przemyślu na przestrzeni lat

Jeżeli chodzi o samochody Przemyśl posiada naprawdę sporą liczbę zarejestrowanych samochodów mając na uwadze fakt, iż jest to miejscowość licząca sobie lekko ponad 60 tysięcy mieszkańców. Warto jednak pamiętać, iż przy okazji jest to miasto powiatowe i jeden z większych ośrodków miejskich w regionie. Dodatkowo najprostszym sposobem na przemieszczanie się do innych miast jest właśnie samochód, choć na mapie kolejowej Polski Przemyśl zajmuje dość ważną pozycję.
Liczba aut w Przemyślu dość mocno wystrzeliła w górę w ostatnich latach. Najlepiej widać to na porównaniu roku 2002 (18 331) oraz 2009 (24 626). Jak widać, wzrost nie jest największy. Od 2010 roku zaś rozpoczął się naprawdę mocny wzrost liczby samochodów, który działał na efekcie kuli śniegowej aż do 2018 roku. Wtedy też liczba zarejestrowanych aut niespodziewanie spadła z pułapu 51 345 na 49 324. Rok 2020 to zaś delikatny wzrost do poziomu 50 516 egzemplarzy jeżdżących na tablicach rejestracyjnych z Przemyśla.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Przemyślu

Mając pewne informacje dotyczące stanu powietrza w Przemyślu, a także liczby samochodów w tym mieście, możemy postarać się odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście auta spalinowe są w głównej mierze odpowiedzialne za sytuację w tym mieście. Odpowiedź brzmi: nie. Po pierwsze, problemy z czystością powietrza były o wiele większe jeszcze zanim w Przemyślu pojawiła się masa aut. Po drugie zaś, samochody spalinowe odpowiadają według badań za emisję kolejno 9% (PM2.5) oraz 13,5% (PM10) pyłów zawieszonych. Za 50,5% ich emisji odpowiadają zaś gospodarstwa domowe.