Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Pile mają samochody osobowe?


Stan powietrza w naszym kraju to temat, który porusza się niezwykle często i mówią o tym przede wszystkim ekolodzy, aktywiści, ale też i politycy. Prace nad jego poprawą są niezwykle istotne, gdyż Polska to jeden z najbardziej zanieczyszczonych krajów w całej Unii Europejskiej, a jak powszechnie wiadomo zanieczyszczenia powietrza wpływają bardzo negatywnie na nasze zdrowie. Jak sytuacja wygląda w Pile i jak bardzo wpływają na nią samochody osobowe?

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza i jak je klasyfikować?

Samo w sobie pojęcie jakim jest zanieczyszczenie powietrza jest naprawdę szerokie pod względem znaczenia. Z pewnością daleko mu do precyzyjnego. Warto więc wiedzieć co pod tym hasłem stoi. Za zanieczyszczenia powietrza uznaje się wszelkie substancje wchodzące w skład chemiczny powietrza, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie lub działają negatywnie w jakikolwiek inny sposób.
Mówimy o powietrzu, więc oczywistym jest, że zanieczyszczenia to przede wszystkim gazy, ale też i pyły będące ciałami stałymi, które są lotne. Najczęściej spotykane związki to dwutlenek węgla, który występuje oczywiście również naturalnie, lecz im większa jego ilość, tym gorzej dla naszej planety z racji na to, że jest to gaz cieplarniany. Wśród zanieczyszczeń znajdziemy również pyły zawieszone, czy też węglowe, tlenki siarki i tlenki azotu powodujące między innymi kwaśne deszcze, tlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów, benzopireny czy też freony.
Zanieczyszczenia dzielimy przede wszystkim na bazie źródła. Bardzo małą ich część stanowią te pochodzenia naturalnego, czyli pojawiające się w wyniku erupcji wulkanu bądź pożaru lasu. W ten sposób powietrze zanieczyszczają też skały podczas wietrzenia chemicznego, wyładowania atmosferyczne albo nawet i pył kosmiczny.
Reszta skażeń pochodzi od człowieka, a dokładniej trafia do atmosfery w wyniku naszej działalności. Mowa o na przykład energetyce, przemyśle wydobywczym, rafineryjnym, chemicznym bądź metalurgicznym. Do zanieczyszczenia przykłada się również niska emisja pochodząca z kotłowni, cementownie, składowiska odpadów oraz surowców oraz oczywiście transport, w tym motoryzacja, która mimo tego, że auta same w sobie nie generują tyle spalin, to jest ich na tyle dużo, że największa część emisji z transportu pochodzi właśnie od samochodów.

Dlaczego zanieczyszczenia powietrza są groźne?

Skażenie powietrza to zjawisko bardzo niepożądane z wielu powodów. Najważniejszy z nich to jego skutki takie jak na przykład kwaśny deszcz, który przyczynia się do niszczenia środowiska, architektury oraz wpływa bardzo negatywnie na zdrowie, szczególnie noworodków. Inny skutek zanieczyszczeń powietrza to oczywiście smog, który jest dość często spotykany na terenie Polski.
Najgroźniejsze skutki zanieczyszczeń powietrza nie mają jednak działania lokalnego jak kwaśne deszcze i smog, a oddziałują one na całą planetę. Mowa o powiększaniu się dziury ozonowej, przez co spada poziom ochrony nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym oraz o zwiększeniu efektu cieplarnianego. Jest to efekt, który podwyższa planetę na ziemi i występuje naturalnie, dzięki czemu znaczna większość planety jest możliwa do zamieszkania, lecz jego pogłębienie sprawi, że zalaniu może uleć bardzo wiele lądów.

Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie powietrza w Pile?

Piła jest sporym ośrodkiem gospodarczym w województwie wielkopolskim, lecz nie ma tam dużej ilości zakładów przemysłowych, które przyczyniają się do dużej emisji zanieczyszczeń. Najwięcej skażenia pochodzi z niskiej emisji, czyli z pieców węglowych oraz z transportu, gdyż Piła to ważny węzeł kolejowy. Znajduje się tam również całkiem sporo samochodów.
Jeśli interesują nas wszystkie zarejestrowane samochody Piła, a w zasadzie powiat pilski może się pochwalić ilością aut rzędu 85 tysięcy. Jest to spora liczba, lecz powiat ten zamieszkiwany jest przez 136 tysięcy osób. Samochody mają oczywiście pewien wpływ na powietrze w powiecie pilskim, jak i Pile, lecz stan powietrza jest tam raczej dobry i mieszkańcy nie muszą zmagać się ze smogiem tworzonym przez motoryzację, który spotkamy w innych i przede wszystkim większych miastach.