Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Olsztynie mają samochody osobowe?


Zanieczyszczenia powietrza to zagrożenie, które jest bardzo realne i dotyka miliony Polaków każdego roku szczególnie w okresie zimowym. Przez to, że w atmosferze znajduje się dużo substancji niebezpiecznych dla zdrowia w nadmiarze wiele osób zaczyna chorować, a do tego doprowadza się do pogorszenia sytuacji klimatycznej na całym świecie co objawia się anomaliami pogodowymi takimi jak ogromne opady śniegu w miejscach, gdzie nie było go od kilku lat. Jak wygląda zanieczyszczenie powietrza w Olsztynie i jak duży wkład mają w nie samochody osobowe?

Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza i czemu są tak groźne?

Wszelkie zanieczyszczenia atmosferyczne pochodzą z wielu różnych źródeł. Jeszcze kilkaset lat temu były to głównie źródła naturalne takie jak na przykład pożary lasów, czy też erupcje wulkanów. Powietrze zanieczyszczane jest również przez pyły kosmiczne, procesy biologiczne, wietrzenie chemiczne skał, czy też wyładowania atmosferyczne. Człowiek odkrył jednak technologie, które przyczyniły się do wzrostu wykorzystania procesów spalania w codziennym życiu, przez co dziś to my jesteśmy głównym źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Działalność ludzka niekorzystnie działa na atmosferę naszej planety poprzez spalanie paliw kopalnych, czyli na przykład przemysł energetyczny. Do tego należy dodać przemysł rafineryjny, cementownie, przemysł chemiczny oraz metalurgiczny, a także wydobycie i transport surowców. Nie można również zapominać o motoryzacji, której dynamiczny rozwój wywarł ogromny wpływ na otaczający nas świat.
Zanieczyszczenia powietrza są groźne z samej definicji, która przez Światową Organizację Zdrowia została określona jako związki, których obecność w powietrzu może ujemnie wpłynąć na zdrowie fauny oraz flory ziemskiej. Największym problemem zanieczyszczeń powietrza jest ich duża mobilność w przeciwieństwie do zanieczyszczeń na przykład ziemi, gdyż powietrze może bardzo szybko się przemieszczać i tym samym oddziaływać na duże obszary.
Gdy powietrze jest zanieczyszczone prowadzi to do występowania kwaśnych deszczy, które zwiększają śmiertelność niemowląt oraz osłabiają układ oddechowy, a także niszczą przyrodę poprzez zakwaszanie rzek oraz jezior. Do tego występuje smog, który również negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Niektóre substancje przyczyniają się ponadto do powstawania dziury ozonowej, która zmniejsza naszą ochronę przed promieniowaniem UV. Nie należy również zapominać o efekcie cieplarnianym, który występując naturalnie pozwala nam normalnie żyć na naszej planecie, lecz zanieczyszczenie powietrza pogłębia ten efekt podnosząc średnią temperaturę, co jest niebezpieczne.

Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie powietrza?

Auta osobowe zanieczyszczają atmosferę oczywiście z racji na to, że znaczna większość z nich działa dzięki procesowi spalania, który pozwala wprawić tłoki w ruch, ale przy tym wytwarza szkodliwe spaliny. Zawierają one dużo dwutlenku węgla, a także tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, czy też pyły PM2.5 oraz PM10. Przez to samochody poruszające się po ulicach miasta przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza w nim, a także powstawania smogu. Samochody szkodzą powietrzu nie tylko przez same spaliny, które wydostają się z rur wydechowych, ale też poruszając się po ulicach, gdyż w ten sposób w powietrze wzbijane są osiadające na asfalcie zanieczyszczenia, takie jak drobne pyły wchodzące w skład smogu.

Jak auta osobowe wpływają na powietrze w Olsztynie?

Olsztyn to miasto, które jest położone w dość sporej odległości od innych ośrodków miejskich, a ponadto znajduje się na terenie Warmii i Mazur, gdzie gęstość zabudowy jest niewielka, przez co nie ma problemu z cyrkulacją powietrza. Stan powietrza w Olsztynie jest znacznie lepszy niż w innych częściach kraju. Gdy interesuje nas jak mają się do tego auta osobowe można spojrzeć na to ile ich znajduje się w tym mieście. Jeśli chodzi o zarejestrowane samochody Olsztyn może pochwalić się liczbą rzędu 95 tysięcy aut, co jest wynikiem przeciętnym jak na miasto tej wielkości. Mimo tego jak widać nie sprawiają one, że powietrze jest silnie zanieczyszczone i to pomimo znajdowania się w punkcie, przez który często przebiega tranzyt.