Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Krośnie mają samochody osobowe?


Wszelkie skażenia powietrza to rzecz, która w Polsce występuje bardzo powszechnie. Nasz kraj jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w całej Europie w rankingach obejmujących państwa Unii Europejskiej prawie zawsze sporo ponad połowa miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem jest położona właśnie w Polsce. Często za ten stan rzeczy obwinia się samochody osobowe. Jak wygląda sytuacja w rzeczywistości i jak bardzo auta wpływają na stan powietrza w Krośnie?

Skąd biorą się i czym są zanieczyszczenia powietrza?

Aby przeanalizować to jak bardzo samochody osobowe wpływają na zanieczyszczenie powietrza warto najpierw sprecyzować to pojęcie. Definicji jest kilka i są one przygotowane na przykład przez Międzynarodową Organizację Pracy lub Światową Organizację Zdrowia, lecz w dużym skrócie zanieczyszczenia powietrza to nic innego niż substancje, które znajdują się w powietrzu i powodują problemy zdrowotne lub degradują środowisko naturalne.
Skład zanieczyszczeń powietrza zależy tylko i wyłącznie od miejsca, gdyż różne źródła emitują różne gazy oraz pyły, które przyczyniają się do większego skażenia powietrza. Najczęściej spotykane zanieczyszczenia to przede wszystkim dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły zawieszone czy też węglowe. Za istotne zanieczyszczenia uważa się również tlenek węgla, ozon, ołów oraz benzopireny.
Zanieczyszczenia powietrza pochodzą z wielu różnych źródeł. Bardzo niewielka część skażenia jest wynikiem działań natury takich jak pożary lasów, erupcje wulkanów czy też wyładowania atmosferyczne. Znaczna część to oczywiście efekt ludzkiej działalności. Najbardziej powietrze zanieczyszcza przede wszystkim przemysł energetyczny, ale też i rafineryjny. Do tego warto dodać przemysł chemiczny, wydobywczy, metalurgiczny. Spory wpływ na pogorszenie się stanu powietrza ma również to, że na świecie jest coraz więcej samochodów, a duża część z nich to stare konstrukcje, które nie mają tylu systemów redukujących emisję szkodliwych spalin.

Dlaczego zanieczyszczenia powietrza są niebezpieczne?

Skażenie powietrza jest o tyle niebezpieczne, że prowadzi do dość nieprzyjemnych skutków. Dla przykładu zbyt duże stężenie tlenków siarki i tlenków azotu powoduje występowanie kwaśnych deszczy. Doprowadzają one do zakwaszania akwenów wodnych takich jak rzeki i jeziora, degradują glebę, zwiększają śmiertelność noworodków, a także niszczą zabytki. Zbyt duże stężenie pyłów powoduje z kolei smog, czyli wielką chmurę zanieczyszczeń, która unosi się nad ośrodkami miejskimi i w Polsce bardzo często spotkamy ją zimą.
Kolejnym problemem są na przykład freony, które powiększają dziurę ozonową, czyli naruszają ochronną warstwę stworzoną z tego związku, której celem jest redukcja działania promieniowania ultrafioletowego. Zbyt dużo gazów cieplarnianych powiększa z kolei efekt cieplarniany, a to może skończyć się podniesieniem poziomu wody do takiego poziomu, że wiele obszarów położonych niewiele nad poziomem morza przestanie po prostu istnieć.

Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie w miastach?

Auta osobowe są jednym z głównych czynników powodujących smog na terenie miast. Dzieje się tak szczególnie w większych ośrodkach, gdzie często występują korki, przez co na małym obszarze znajduje się całe mnóstwo szkodliwych spalin. Samochody osobowe mają ponadto wpływ na zanieczyszczenia w inny sposób, a mianowicie podnoszą one w powietrze zanieczyszczenia, które osiadły wcześniej na ulicach. Oczywiście w tworzeniu smogu spory udział bierze też niska emisja pochodząca z pieców węglowych o niskiej efektywności.

Jak auta wpłynęły na powietrze w Krośnie?

Krosno jest względnie niewielkim miastem położonym na Podkarpaciu i znajduje się tam niewiele aut. Gdy interesują nas zarejestrowane tam samochody Krosno jest miejscem rejestracji około 26 tysięcy samochodów. Jeszcze 10 lat temu aut było niewiele mniej, bo 20 tysięcy, przez co samochody nie mają wbrew pozorom tak wielkiego wpływu na zanieczyszczenia, jak ma to miejsce w ogromnych miastach, gdzie często tworzą się korki trwające długie godziny.