Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Krakowie mają samochody osobowe?


Kraków i zanieczyszczenia powietrza to dość często występująca obok siebie para. O tym, że w stolicy małopolski bardzo często tworzy się smog, a stężenie szkodliwych związków przekracza dopuszczalne normy wiadomo raczej powszechnie i bardzo często to właśnie drugą stolicę Polski uznaje się za najbardziej zanieczyszczone miasto w całym kraju. Jak duży udział w tym mają samochody osobowe?

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Pojęcie jakim jest zanieczyszczenie powietrza wydaje się mało precyzyjnym, lecz zostało ono dość dokładnie określone przez między innymi Międzynarodową Organizację Pracy. Określa ona zanieczyszczenie powietrza jako wszelkie skażenie powietrza przez substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne z innych przyczyn. Zanieczyszczenie powietrza to globalny problem i spore zagrożenie dla środowiska, gdyż prowadzi ono do jego degradacji, a ponadto uszczerbków na zdrowiu wielu ludzi na całym świecie każdego dnia.
Zanieczyszczenie powietrza pochodzi ze źródeł naturalnych lub z działalności człowieka. Źródła naturalne to przede wszystkim erupcje wulkanów, które są najbardziej znane i widoczne obok pożarów lasów czy też stepów. Jedna erupcja wulkanu potrafi wprowadzić do atmosfery mnóstwo gazów oraz pyłów, które stanowią zanieczyszczenie powietrza, lecz już dawno temu przestały one stanowić jakkolwiek istotną część w globalnym zanieczyszczeniu.
Wszystko wynika z faktu, iż my jako ludzie wykorzystujemy w tych czasach całe mnóstwo technologii, które opierają się na spalaniu, a jak wiadomo spalanie ma skutki uboczne w postaci powstawania szkodliwych związków. Z tego powodu każdego dnia powietrze jest zanieczyszczane przez przemysł energetyczny, a dokładniej elektrownie węglowe, czy też działające na ropę naftową, przemysł rafineryjny, metalurgiczny, chemiczny czy też wydobycie surowców i ich transport.
Substancje, które określa się jako zanieczyszczenia atmosferyczne to między innymi gazy takie jak dwutlenek węgla, którego coraz większa ilość przyczynia się do zwiększenia efektu cieplarnianego, co z kolei sprawia, iż średnia temperatura na ziemi rośnie, przez co podnosi się poziom wody, a także degradują się niektóre tereny takie jak środkowa Afryka. Oprócz dwutlenku węgla powietrze jest zanieczyszczane również przez ołów, pyły zawieszone lub węglowe, benzopireny, tlenek węgla, tlenki azotu, ozon, a także dwutlenek siarki.

Dlaczego samochody zanieczyszczają miasta?

Bardzo często wyraźnie widać, że politycy oraz ekolodzy swe wysiłki mające na celu ochronę środowiska naturalnego kierują na samochody, a dokładniej ograniczenie ilości emitowanych przez nich szkodliwych substancji. W ten sposób stworzono normy spalania EURO, których mamy już szóstą edycję, która sama w sobie doczekała się wielu zmian i poprawek od wprowadzenia kilka lat temu.
O ile za znaczną część emisji odpowiadają wszelkiego rodzaju huty, elektrownie, czy też stare i nieefektywne piece węglowe ogrzewające domy, mieszkania i inne budynki, tak auta same w sobie również mają pewien, dość istotny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Oprócz tego, że z rury wydechowej do atmosfery trafiają takie substancje jak dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, węglowodory, a także pyły PM2.5 oraz PM10. Oprócz tego wkładu auta przyczyniają się do powstawania smogu poprzez wprawienie w ruch zanieczyszczeń, które osiadły na asfalcie.

Jak samochody wpływają na zanieczyszczenie powietrza w Krakowie?

Kraków nie należy do zbytnio czystych miast. Powietrze jest tam całkiem mocno zanieczyszczone i wynika to z wielu czynników. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że jest to bardzo duże i gęsto zabudowane miasto, przez co cyrkulacja powietrza jest mniejsza. Dodatkowo często występują tam korki, które przyczyniają się do powstawania smogu. Jak jednak wygląda liczba aut w drugiej stolicy Polski? Gdy interesują nas zarejestrowane osobowe samochody Kraków legitymuje się liczbą wynoszącą aż 530 tysięcy aut osobowych. Jest to naprawdę przeogromny wynik, który dodatkowo rośnie z każdym rokiem o kolejne kilkanaście tysięcy. Mimo tego w ostatnich latach stan powietrza w Krakowie poprawił się dzięki modernizacji aut, a także wymianie starych pieców na nowsze. Trzeba jednak przyznać, że tak duża ilość aut i powstające przez to korki przyczyniają się do powstawania smogu.