Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Koszalinie mają samochody spalinowe?


W wielu polskich miastach mamy od wielu lat do czynienia ze złym stanem powietrza. Powodów, przez które taka sytuacja z mniejszą bądź większą intensywnością się utrzymuje, jest sporo – złe umiejscowienie topograficzne miasta, pobliskie fabryki czy też duże zagęszczenie terenu. Oczywiście nie pomaga używanie pieców kaflowych i spalanie węgla, a także, zdaniem wielu ekspertów, także i nadmiar samochodów spalinowych w miastach. Czy jednak w przypadku Koszalina aut na benzynę czy olej napędowy mają wpływ na stan powietrza, a jeżeli tak, to jak jest on mocny?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Koszalinie kiedyś a teraz

Ogromnym udogodnieniem w walce ze smogiem i innymi zanieczyszczeniami powietrza niewątpliwie jest w przypadku Koszalina jego umiejscowienie. Choć bowiem miasto to nie leży bezpośrednio przy morzu, jest od niego oddalone zaledwie o kilkanaście kilometrów w linii prostej. Sprawia to, że klimat jest nieco inny niż w innych partiach Polski, a co za tym idzie istnieje mniejsza szansa na wystąpienie smogu. Wszelkie zanieczyszczenia są również szybko zwalczane przez warunki pogodowe, dzięki czemu na samej północy Polski powietrze jest naprawdę czyste.
Nawet w badaniach z początku XXI wieku, kiedy nawet takie miasta, jak Gdańsk czy Szczecin miały pewne problemy związane z czystością powietrza, Koszalin był od takich bolączek w większości przypadków wolny. Oczywiście trzeba brać poprawkę na wielkość miasta, która jest nieporównywalnie mniejsza w porównaniu z wyżej wspomnianą dwójką, lecz jest to mimo wszystko fakt niewątpliwie wart odnotowania.
Nie oznacza to jednak, iż zawsze było tak kolorowo. Co prawda niektóre miasta marzyłyby o takich wynikach, lecz na przykład w 2017 roku w Koszalinie wystąpiły dwa dni, gdy jakość powietrza określana była jako „umiarkowana”. Był to najgorszy rok w całej historii szczegółowych badań, co pokazuje dość dobitnie, iż Koszalina nie imają się większe problemy z powietrzem.
Rok 2020 i 2021 były pod względem czystości powietrza naprawdę rewelacyjne. Nie było ani jednego dnia w ciągu całego roku, by zanieczyszczenie powietrza choć na moment osiągnęło poziom umiarkowany – stężenie pyłów PM10 zawsze utrzymywało się na poziomie poniżej 50 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. To wynik, którego naprawdę mogą pozazdrościć inne polskie miejscowości o podobnej wielkości.

Liczba zarejestrowanych samochodów w Koszalinie na przestrzeni lat

Jeżeli chodzi o taką statystykę, jak zarejestrowane samochody Koszalin może pochwalić się może nie największym, lecz dość stabilnym przyrostem pojazdów aut osobowych. Na przestrzeni lat miasto to uplasowało się mniej więcej w średniej, jeżeli chodzi o statystykę samochodu na jedną osobę. Jak jednak wartości te kształtowały się przez lata?
W latach 2002-2009 skok liczby aut nie był największy i wyniósł on lekko ponad 10 tysięcy egzemplarzy – w 2002 roku Główny Urząd Statystyczny podał, że w Koszalinie zarejestrowanych było 29 711 aut osobowych, zaś siedem lat później 39 657. W kolejnych latach można było odnotować stabilny wzrost wahający się w granicach 1-2 tysięcy nowych aut rocznie.
Dla przykładu, granica 50 tysięcy samochodów osobowych jeżdżących na koszalińskich tablicach rejestracyjnych została przekroczona w 2016 roku (51 590 sztuk), zaś 60 tysięcy – w 2020 roku (60 448). W tym momencie więc na jednego mieszkańca Koszalina przypada prawie 0,6 auta na osobę, co jest wynikiem lekko przekraczającym polską średnią.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Koszalinie

Czy więc posiadając wszystkie powyższe informacje możemy wysnuć wniosek, iż liczba samochodów ma wpływ na jakość powietrza w Koszalinie? Nie do końca. W mieście tym z roku na rok pojawia się coraz więcej pojazdów, zaś jakość powietrza nie zmienia się, a w ostatnich latach się wręcz poprawia. Koniec końców za prawię połowę zanieczyszczeń powietrza pod kątem pyłów PM2.5 oraz PM10 odpowiadają same gospodarstwa domowe, które spalają węgiel oraz drewno. Auta spalinowe zaś są odpowiedzialne za kolejno 9% i 13,5% emisji pyłów PM2.5 oraz PM10. Samochody więc nie są największymi trucicielami w Koszalinie.