Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Gorzowie Wielkopolskim mają samochody spalinowe?


Polskie miasta często znajdują się na świeczniku i w wielu rankingach, choć dalekie są one do chlubnych klasyfikacji. Miejscowości z naszego kraju bowiem nierzadko znajdują się w czołówkach list najmocniej zanieczyszczonych miast w Europie, a nawet na świecie. Wielu ekologów jest zdania, iż sytuację drastycznie poprawiłoby zmniejszenie ilości samochodów spalinowych w miastach. Czy to rzeczywiście prawda? Jak wygląda poziom zanieczyszczenia powietrza w Gorzowie Wielkopolskim i czy istnieje jakakolwiek korelacja pomiędzy czystością tego, co wdychają mieszkańcy tego miasta a liczbą zarejestrowanych tam pojazdów?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś a teraz

Zachód naszego kraju nie posiada największych problemów z czystością powietrza od wielu lat. Choć oczywiście dane nie są tak optymistyczne, jak na przykład na zachodzie Europy, tak wartości pyłów i innych zanieczyszczeń bez wątpienia nie wyglądają tam aż tak źle, jak chociażby na Górnym Śląsku czy w Warszawie i jej okolicach.
Województwo lubuskie, tak samo jak sam Gorzów Wielkopolski, kilkanaście lat temu nie miał praktycznie żadnych problemów z zanieczyszczeniem powietrza. Nie ma w tym rejonie za dużego zagęszczenia ludności, a największe ośrodki miejskie, jak wspomniany Gorzów czy Zielona Góra także nie posiadają ogromnych rozmiarów. Z tego też względu przez wiele lat nie obserwowano tutaj większych problemów.
Nawet teraz w większości przypadków rejon ten wypada naprawdę korzystnie na tle całego naszego kraju. Warty odnotowania jest jednak fakt, iż patrząc na podział makroregionów i ich zanieczyszczenie powietrza, północna część województwa wypada nieznacznie lepiej niż południe, a jak doskonale wiadomo to właśnie Gorzów Wielkopolski znajduje się w północnej części lubuskiego. W latach 2020-2021 można było wyliczyć pojedyncze dni, w których jakość powietrza była nie najlepsza. To naprawdę dobry wynik, gdy spojrzymy nawet na miasta podobnej wielkości w innych rejonach Polski.

Liczba zarejestrowanych samochodów w Gorzowie Wielkopolskim na przestrzeni lat

Mając na uwadze liczbę mieszkańców, a także wielkość samego miasta, w takiej kwestii, jak samochody Gorzów Wlkp. rozwija się naprawdę mocno. Warto spojrzeć na dane z 2002 roku, kiedy w jednym z dwóch miast wojewódzkich w lubuskim zarejestrowanych aut naliczono się 32 934, podczas gdy w 2009 roku wartość ta wynosiła już 49 825. Oczywiście mowa tutaj wyłącznie o samochodach osobowych – gdybyśmy podliczyli wszystkie pojazdy, wartości te byłyby jeszcze większe.
W przypadku Gorzowa Wielkopolskiego możemy obserwować dość stabilną tendencję wzrostową, która wskazuje na zwiększanie się liczby pojazdów w tym mieście o około 3 do 4 tysięcy każdego roku kalendarzowego. Dla przykładu, w roku 2021 liczba pojazdów zarejestrowanych w Gorzowie Wielkopolskim według Głównego Urzędu Statystycznego wynosiła 56 783, zaś w trzech kolejnych latach następująco: 62 188, 63 792 oraz 66 878.
Jak więc widać, nie każdy rok był na tyle udany pod względem przyrostu aut, lecz w latach 2016-2020 tendencja się ustabilizowała. We wspomnianym roku 2020, gdzie na ten moment kończą się pomiary (oficjalne dane za 2021 rok pojawią się zapewne w ciągu najbliższych kilku tygodni), na gorzowskich „blachach” jeździło 79 839 samochodów osobowych. Jak na miasto liczące sobie 122 141 mieszkańców jest to wynik naprawdę imponujący. Wiele większych miast „posiada” mniej aut, co wskazuje na to, że Gorzów Wielkopolski jest miastem naprawdę mocno zmotoryzowanym.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Gorzowie Wielkopolskim

Czy więc w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego możemy mówić o jakiejś znaczącej korelacji pomiędzy jakością powietrza, a liczbą aut? Wkład samochodów jest tutaj znikomy. Warto bowiem pamiętać, że za większość zanieczyszczeń odpowiadają gospodarstwa domowe oraz fabryki.
Największym problemem w samochodowych spalinach jest dwutlenek siarki (SO2) oraz dwutlenek węgla (CO2), a w Gorzowie Wielkopolskim od 2016 roku nie wystąpił ani jeden dzień z przekroczonym limitem jakiegokolwiek z tych związków. Okazuje się więc, że choć oczywiście pojazdy spalinowe mają pewien wkład w czystość powietrza w takich miastach, jak Gorzów, nie jest on aż tak duży.