Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Ciechanowie mają samochody spalinowe?


Zarówno większe, jak i mniejsze polskie miasta od lat zmagają się niestety ze sporymi problemami wynikającymi ze sporego zanieczyszczenia powietrza. Mapy oraz wykresy przedstawiające stan powietrza w skali Europy nie zostawiają niestety na Polsce suchej nitki – w środkowej Europie jesteśmy pod tym kątem zdecydowanie najgorsi, o zachodzie Starego Kontynentu nawet nie mówiąc. Choć oczywiście wprowadzane są pewne programy, które mają na celu poprawę sytuacji, tak rozległego problemu nie można załatać jedną decyzją. Niektórzy eksperci uważają, iż dobrym pomysłem mogłoby być na przykład ograniczenie liczby samochodów spalinowych w miastach. Jak ta kwestia wygląda na przykładzie Ciechanowa? Czy w tym mieście ważnym producentem zanieczyszczeń są samochody, a jeżeli tak – to w jakim stopniu?

Ogólne zanieczyszczenie powietrza w Ciechanowie kiedyś a teraz

Całe województwo mazowieckie nie ma łatwego życia pod kątem zanieczyszczenia powietrza. Choć większości powiatów naprawdę daleko jest do stanu chociażby Warszawy, nie oznacza to, że sytuacja jest całkowicie komfortowa. Już kilkanaście lat temu eksperci wskazywali na potrzebą wprowadzenia na Mazowszu sporych zmian, mających na celu skuteczną walkę ze złą jakością powietrza, co pokazywały badania.
Praca z lat 2003-2004, która badała stężenie pyłu PM10 we wszystkich powiatach w Polsce wykazała, iż między innymi powiat ciechanowski znajduje się w klasie B, a więc drugiej z trzech pod kątem czystości powietrza. Oznacza to, że jakość powietrza jest kiepska, lecz jeszcze nie jest specjalnie groźna dla ludzi. Warto jest jednak starać się poprawić jego stan, do czego nawoływali naukowcy oraz badacze.
Oczywiści tak stosunkowo małe miasta, jak Ciechanów nie posiadają za wielu problemów z czystością powietrza, a fakt, iż to miasto znalazło się w klasie B pokazuje, jak ogromny wpływ na rejon mają takie miasta, jak Warszawa czy Płock. Według najnowszych badań jednak, ruchy, które zostały przeprowadzone w ostatnich kilkunastu latach bardzo skutecznie wpłynęły na stan powietrza w mieście i dzięki temu trudno jest natrafić na dzień, kiedy to stan tego, czym oddychają mieszkańcy Ciechanowa jest niezadowalający. Nie ukrywajmy jednak, iż w mieście posiadającym lekko poniżej 50 tysięcy mieszkańców o wiele łatwiej jest zadbać o czystość powietrza niż w ogromnych aglomeracjach czy konurbacjach.

Liczba zarejestrowanych samochodów w Ciechanowie na przestrzeni lat

Jeżeli chodzi o samochody Ciechanów, jako że nie jest on miastem na prawach powiatu, nie posiada niestety konkretnych i dokładnych statystyk dotyczących liczby rejestracji samochodów. Wobec tego musimy skupić się na całym powiecie ciechanowskim, którego Ciechanów jest oczywiście częścią. Warto jest więc wziąć również poprawkę na liczbę tychże aut, gdyż ludność powiatu ciechanowskiego liczy sobie prawie 90 tysięcy osób, podczas gdy samo miasto powiatowe liczy sobie około 42 tysięcy osób.
Według Głównego Urzędu Statystycznego, w 2002 roku w całym powiecie ciechanowskim zarejestrowanych było 26 779 samochodów osobowych (na nich się dziś skupimy). Już siedem lat później liczba ta wzrosła do 37 841, zaś w następnych latach mogliśmy obserwować stabilny wzrost liczby aut o około 2-3 tysiące rocznie. Ostatecznie bariera 50 tysięcy samochodów w powiecie została przekroczona w 2015 roku (51 052 pojazdów), zaś w 2020 roku przekroczony został pułap 60 tysięcy aut. Na ten moment w całym powiecie ciechanowskim jest zarejestrowanych według GUS-u 61 850 samochodów osobowych.

Wpływ samochodów spalinowych na jakość powietrza w Ciechanowie

Mając podane wszystkie najważniejsze dane można więc przejść do odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście samochody są odpowiedzialne w dużym stopniu za zanieczyszczenie powietrza w Ciechanowie. Odpowiedź jest raczej przecząca. Po pierwsze, sam poziom zanieczyszczenia jest w tym mieście dość niski i nie wzrastał on wraz ze wzrostem liczby samochodów. Dodatkowo według wielu badań w 50,5 procentach za emisję pyłów PM2.5 oraz PM10 odpowiedzialne są nie auta, a gospodarstwa domowe.