Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jaki wpływ na poziom zanieczyszczenia powietrza w Chełmie mają samochody osobowe?


Skażone powietrze to globalny problem, nad którego rozwiązaniem pracują całe tłumy polityków, ekologów czy też aktywistów. Zanieczyszczenia sprawiają, że pogarsza się zdrowie mieszkańców skażonych terenów, a ponadto występuje ryzyko pogorszenia stanu środowiska naturalnego, które jest kluczem do naszego życia na Ziemi. Bardzo często za jeden z największych powodów występowania zanieczyszczeń uznaje się samochody osobowe. Jak duży wpływ mają one na stan powietrza w Chełmie?

Czym są zanieczyszczenia powietrza?

Zanieczyszczenia powietrza to pojęcie, które może mówić bardzo niewiele, gdyż w zasadzie nie określa w żaden specyficzny sposób powietrza poza tym, że jest ono zanieczyszczone. Jakie więc substancje powodują skażenie powietrza? Są to oczywiście gazy, ale też i pyły. Najczęściej spotykany jest dwutlenek węgla, który przyczynia się do pogłębiania się efektu cieplarnianego oraz dwutlenek siarki i tlenki azotu. Te dwa związki powodują z kolei kwaśne deszcze. Bardzo często spotykane są też różnego rodzaju pyły węglowe, czy też zawieszone powodujące osłabienie układu oddechowego.
Oprócz wcześniej wspomnianych substancji za zanieczyszczenia uznaje się także ołów, ozon, tlenek węgla oraz benzopireny. Nie są to jedyne substancje, lecz mają one najbardziej istotny wpływ na stan powietrza, którym oddychamy.

Skąd pochodzą zanieczyszczenia powietrza?

Źródła zanieczyszczeń można podzielić na kilka sposobów. Pierwszy z nich to pochodzenie, a mianowicie pochodzenie naturalne lub z działalności ludzkiej. Znaczna większość skażenia wynika z naszej działalności. Należy do niej przede wszystkim przemysł, a najbardziej zanieczyszczające powietrze odmiany to przemysł energetyczny, przemysł rafineryjny, metalurgiczny czy też chemiczny. Istotny wpływ na emisję zanieczyszczeń ma również motoryzacja, ale też niska emisja czy nawet cementowanie i wydobycie oraz transport surowców. Naturalne źródła to z kolei wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne, procesy biologiczne, bądź pożary lasów.
Źródła można podzielić również przez sposób emisji. Pierwszy rodzaj to źródła punktowe, które emitują duże ilości zanieczyszczeń w jednym miejscu. Należą do nich na przykład duże zakłady przemysłowe. Małe zakłady przemysłowe oraz piece węglowe to z kolei źródła powierzchniowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne określa się z kolei mianem źródeł liniowych.

Co powoduje najwięcej zanieczyszczeń w miastach?

Miasta różnią się zawsze od krajowych wyników zanieczyszczeń z racji na to, że każde posiada własną charakterystykę. Najwięcej zanieczyszczeń znajduje się w miastach silnie uprzemysłowionych, gdzie w pobliżu znajdziemy zakłady przemysłu ciężkiego, czy też elektrownie albo wszelkiego rodzaju kopalnie. Ogromny wpływ ma też to, jak dużo w mieście znajduje się kotłowni węglowych, które korzystają z przestarzałych pieców. Jest to o tyle ważne, że stare konstrukcje nie są tak efektywne jak nowe i wymagają dużych ilości paliwa, a przy tym wytwarzają bardzo wiele zanieczyszczeń. To właśnie stare piece są jednym z największych powodów powstawania smogu.
Za dużą część zanieczyszczeń odpowiadają również samochody. O ile pod względem emisji odpowiadają one za względnie niewielką, bo wynoszącą od kilku do kilkunastu procent część, tak ich wpływ jest znacznie większy, gdyż wznoszą one w powietrze te zanieczyszczenia, które znajdują się na asfalcie.

Jak auta osobowe wpływają na zanieczyszczenie Chełma?

Chełm pod względem zanieczyszczeń i tego jak zmieniały się one przez lata nie różni się wiele od pozostałych polskich miast. Dzięki programom umożliwiającym wymianę starych pieców, coraz większej ilości nowych aut, a także ograniczeniu emisji powodowanej przez przemysł poziom zanieczyszczeń regularnie spada. Jednocześnie na ma to przełożenia na liczbę aut. Jeśli chodzi o zarejestrowane w tym mieście samochody Chełm jest reprezentowany tablicą rejestracyjną przez nieco ponad 39 tysięcy samochodów osobowych. Trend ten będzie się prawdopodobnie utrzymywać, gdyż Polacy bardzo chętnie kupują samochody osobowe, lecz zachodzi coraz większa pewnego rodzaju wymiana pokoleniowa gdy mowa o tym jak stare są kupowane przez nas auta.