Sprawdź pogodę w swoim mieście

Jak bada się pogodę?


Pogoda to jedno z niewielu zjawisk naturalnych, na który nie mamy wpływu. Obecnie ludzie opanowali to zjawisko w stopniu pozwalającym jedynie na jego prognozowanie. Meteorologia to nauka, która zajmuje się badaniami procesów zachodzących w atmosferze, wpływających bezpośrednio na pogodę w danym regionie.
Podstawą tej nauki są obserwacje w stacjach meteorologicznych. Stacje wyposażone są w tzw. ogródki meteorologiczne, w skład których wchodzą termometry, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf oraz przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego. Dane do określania pogody zbiera się również za pomocą samolotów i radarów. Jedną z dziedzin meteorologii jest klimatologia, która bada atmosferę na przestrzeni długiego okresu. Jej przeciwieństwem jest meteorologia synoptyczna, która bada pogodę na przestrzeni kilku dni. Pod koniec XX w. nastąpił przełom w prognozowaniu pogody.
Zaczęto przewidywać zmiany pogodowe na podstawie numerycznych modeli cyrkulacji atmosfery. Jedna z metod, bezpośrednio powiązana z cyrkulacją atmosfery to obserwacja ruchów powietrza. Wiele również zależy od wiedzy i doświadczenia osób prognozujących pogodę. Dzięki rozwojowi tej nauki, jesteśmy oszacować tzw. nowcasting czyli pogodę na teraz. Pogoda godzinowa to zjawisko, które możemy traktować z dużą dozą prawdopodobieństwa. Oprócz tego wyróżnia się prognozę średnioterminową (3-10 dni) oraz prognozy sezonowe. Nowoczesne sposoby prognozowania pogody  zrewolucjonizowały także kwestię bezpieczeństwa, ponieważ dzięki nim możemy przewidzieć takie zjawiska jak tornado lub susza.