Sprawdź pogodę w swoim mieście

Dlaczego w Warszawie jest tyle smogu?


Problem smogu jest niezwykle nasilony w Polsce głównie w okresie zimowym, dotyka on przede wszystkim duże, silnie uprzemysłowione miasta. Co roku jedne z najgorszych wyników jakości powietrza w sezonie grzewczym ma Warszawa. Niejednokrotnie dane z pomiarów są zbliżone do słynnych Katowic, gdzie stężenie szkodliwych dla zdrowia pyłów co rusz jest przekroczone nawet o 500%. Skąd w Warszawie tak zła jakość powietrza? Istnieje wiele czynników wpływających na silne zanieczyszczenie. Możemy je podzielić przede wszystkim na takie, na które mamy wpływ, oraz na czynniki niezależne od naszych działań. Jedną z przyczyn jest położenie geograficzne stolicy – miasto znajduje się w regionie fizycznogeograficznym w środkowej Polsce nazywanym Kotliną Warszawską. Jest to najniższa część niziny Mazowieckiej. Przy takim ułożeniu terenu trudno oczekiwać na przykład częstszych podmuchów wiatru, które mogłyby wspomóc rozwianie zawieszonych nisko nad powierzchnią ziemi szkodliwych dla nas pyłów. Jednak nawet to nie rozwiązałoby problemu tkwiącego jednak w postępowaniu człowieka.

Od kilku lat na całym świecie coraz częściej porusza się temat zanieczyszczenia środowiska przez mieszkańców Ziemi. Polska, niestety jako jeden z niewielu krajów wiedzie w tym prym. Nasza gospodarka energetyczna praktycznie w całości opiera się na węglu, w dodatku nie tym wysokokalorycznym wydobywanym w polskich kopalniach, ale niskokalorycznym zakupionym od wschodnich sąsiadów (np. Rosji). W całej Polsce ludzie ciągle w większości stosują piece węglowe. Od innych miast nie odbiega Warszawa. Pogoda, która już od jakiegoś czasu podaje wskazania czystości powietrza, alarmuje co rusz o podwyższonym stężeniu niebezpiecznych pyłów. Co gorsza, wiele osób naruszając prawo pali w przydomowych kotłowniach nie tylko opał, ale także różnego rodzaju odpady. Silna emisja spalin z kominów to jeden z groźnych czynników. Kolejnym sporym problemem są korki w Warszawie. Jak każda stolica większego państwa tak i Warszawa korkuje się praktycznie przez cały dzień. Dłuższe postoje samochodów (szczególnie z silnikami benzynowymi) powodują zastój spalin samochodowych. Te w połączeniu z iężkim dymem z przydomowych kominów tworzą groźne zjawisko nazywane niską emisją – jest to emisja pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40m. To właśnie tym powietrzem oddychamy. Codziennie do naszych płuc dostają się ogromne dawki pyłów PM2.5 i PM10 oraz innych niebezpiecznych substancji, a środowiska medyczne ostrzegają, że skutki tego procesu mogą być groźniejsze od regularnego palenia papierosów.

Najważniejsze w tym palącym problemie jest uświadamianie mieszkańców nie tylko Warszawy o narastającym zagrożeniu. Liczne dotacje unijne na zakładanie pieców gazowych oraz polityka samorządowa powinny dążyć do zmniejszenia zagrożenia jakim jest niska emisja szkodliwych pyłów i gazów.