Sprawdź pogodę w swoim mieście

Dlaczego pogoda w Polsce się zmienia?


Od dłuższego czasu obserwujemy zmiany klimatyczne właściwie na całym świecie. Wahania dotyczą również Polski – zimy są coraz łagodniejsze, w niektórych częściach kraju śnieg (o ile w ogóle spadnie) utrzymuje się maksymalnie kilka dni. Temperatury wiosenne odbiegają od normy wskazując chociażby w kwietniu 2018 roku rekordowe 21°C na słupkach wrocławskich termometrów. Reszta kraju nie odbiegała od stolicy dolnego śląska, w całej Polsce słupki wskazywały praktycznie każdego dnia 20 st C. Od 200 lat nie było tak ciepłej wiosny jak wspomniana. Jeśli chodzi o lata, to te są coraz gorętsze, temperaturami dorównując krajom śródziemnomorskim. Skąd takie intensywne zmiany? Dlaczego doświadczamy przekształcenia pogody i widocznie zacierają się granice porami roku w naszym klimacie?

Epoka przemysłu

Stale prosperujący przemysł transportowy, rozrastające się fabryki, niezliczona ilość samochodów osobowych na drogach i wciąż narastający problem smogu mają ogromny wpływ na środowisko. Niestety, wszystkie te czynniki są skutkiem działalności człowieka. Uprzemysłowienie i brak dbania o ekologię działają negatywnie na środowisko naturalne stale je zmieniając. Emisja gazów i pyłów w znacznym stopniu wpływa na naszą atmosferę, a co za tym idzie na trwające zmiany klimatyczne. Zatem aktualne zaburzenia temperatur i pogody w Polsce w dużym stopniu jest spowodowane szkodliwą działalnością ludzi. Duży udział o ociepleniu temperatury mają gazy cieplarniane - nie wszystkie są skutkiem naszych zaniedbań, są to także gazy powszechnie występujące na naszej planecie. To na przykład para czy dwutlenek węgla, te dwa jednak nie są największym zagrożeniem. Gazami, które najsilniej wywołują efekt cieplarniany są freony (substancje wcześniej wykorzystywane w urządzeniach chłodniczych takich jak lodówki czy zamrażarki), gazy przemysłowe (perfluorowęglowodór stosowany jako rozpuszczalnik i gaz nośny, czy heksafluorek siarki znany w przemyśle elektronicznym), to także ozon i podtlenek azotu. Planety, które nie posiadają atmosfery wymieniają energię czyli ciepło bez żadnych przeszkód z otoczeniem, natomiast na Ziemi, która posiada atmosferę w dodatku silnie zmienioną przez emisję gazów cieplarnianych wymiana energii cieplnej z kosmosem jest zaburzona. Wskutek tego podnosi się systematycznie temperatura Ziemi powodując obserwowane aktualnie zmiany klimatyczne.

ECO-pogoda

Zdania na temat efektu cieplarnianego są podzielone, jedni uważają, że to wymysł niepotwierdzony żadnymi konkretnymi badaniami, inni widzą w tym nadchodzącą klęskę dla ludzkości. Której ze stron by nie popierać, ewidentnie widać zachodzące zmiany w pogodzie, dodatkowo coraz częściej jest poruszany temat smogu, który również zatruwa naszą atmosferę. Całość sprowadza się do jednej rzeczy - obecny brak dbania o ekologię. Z pozoru dwie niepołączone ze sobą kwestie silnie na siebie oddziałują. Należy uskuteczniać programy ochrony środowiska, zwiększać świadomość ludzi i szukać alternatywnych źródeł energii, aby zatrzymać zachodzące zmiany klimatyczne.